Nakkesmerter plager 30-50% av den norske befolkningen hvert år. Det er forstyrrende både i arbeid og fritid, og senker livskvaliteten for svært mange.

En av fem nordmenn har daglige nakkesmerter, og kvinner er mest utsatt. Nakkesmerter er faktisk mer utbredt enn ryggsmerter blant norske kvinner. Smertene kan også stråle ut til naboområdene, som bakhode, skulder og arm.

Den største utfordringen er langvarige nakkeplager som verken kan eller bør opereres, altså der man kan utelukke prolaps eller andre alvorlige tilstander.

Uklare årsaker

Hvorfor så mange plages av nakkesmerter, kan ingen si med sikkerhet. Noen peker på moderne livsstil, stress og psykologiske faktorer. Andre er opptatt av kjønnsforskjeller, hormoner og anatomiske forskjeller. Arv er et tredje stikkord.

Vi vet at stress skaper spenning og nedsatt blodsirkulasjon i musklene i nakken. Lange dager foran bærbare pc’er eller nettbrett gir også stor belastning på nakken på grunn av uheldig arbeidsstilling. Nakken er laget for å være en loddrett søyle, og kan bli skadet når hodet holdes bøyd eller strukket forover lenge.

Rask hjelp er viktig

– For den som har nakkesmerter er det å få hjelp i tide det aller viktigste, sier nakkekontakt Rita Westre i Ryggforeningen. Det finnes ingen gode medisiner som hjelper mot langvarige muskel- og skjelettsmerter. Alle medisiner har bare kortvarig effekt, dessuten har de bivirkninger.

Massasje er effektivt mot kroniske muskelspenninger og muskelsmerter. I tillegg lønner det seg å gjøre trenings- og tøyningsøvelser for muskler i nakke, skulder, rygg og bryst.

Hvor mye massasje er effektivt?

Forskere fra Health Research Institute fant i en studie at flere lange massasjer per uke var mer effektivt enn færre eller kortere økter mot kroniske nakkesmerter. 228 personer med kroniske nakkesmerter ble delt i fem grupper som fikk ulike doser av massasje. Terapeutene brukte kun massasjeteknikker, og deltakerne fikk ikke lov til å gjøre øvelser på egen hånd.

De gunstige effektene av massasjen var spesielt tydelig for deltakerne som mottok 60 minutter massasje to eller tre ganger per uke. Sammenlignet med kontrollgruppen som ikke fikk massasje, var det tre ganger mer sannsynlig å få betydelig bedring i nakkefunksjonen etter 60 minutter massasje to ganger per uke, og fem ganger mer sannsynlig etter 60 minutters massasje tre ganger per uke.

Utfordringer og anbefalinger

Forskerne konkluderte med at effekten av massasje øker med dosen. De kommenterte også at svakere funn i andre studier kan skyldes at mengden massasje som ble gitt ikke var tilstrekkelig for å få gode målinger.

De anbefalte derfor at massasje for nakkesmerter bør starte med flere 60-minutters massasje per uke de første ukene av behandlingen kombinert med anbefalte strekk- og treningsøvelser. Deretter følges klienten opp langsiktig med massasje og veiledning i et passende tempo.

Referanse

Five-week outcomes from a dosing trial of therapeutic massage for chronic neck pain, Annals of Family Medicine
Sherman KJ, Cook AJ, Wellman RD, et al., 2014