Mange tar massasje for å motvirke stress. Vanlige stressymptomer er irritabilitet, tretthet, hodepine, angst, kvalme, hjertebank eller søvnløshet. Høres det kjent ut?

Mange gir også bort gavekort til venner og familie som er stresset. Men hvordan fungerer egentlig massasje, og hva kan du vente å oppnå?

Massasje har mange positive effekter

Dr. Lily Tomas er en erfaren spesialist på integrerende medisin, og kombinerer vanlige farmasøytiske tilnærminger med massasje, ernæringsråd og hjelp til stressmestring. Hun er styremedlem i Australasian Integrative Medical Association, og har skrevet mange tidsskriftartikler om emnet.

«Massasje setter i gang mange fysiologiske endringer i kroppens systemer, inkludert nervesystemet, fordøyelsen, sirkulasjon- og pustesystemet, hormonbalansen og immunforsvaret», forklarer hun.

«Disse endringene gir bedre helse og økt velvære, og har effekt lenge etter massasjebehandlingen.»

Her er de fem viktigste fordelene med massasje, i følge Dr. Tomas:

Mindre stress

Når vi er presset øker adrenalinnivået. Det utløser et automatisk svar fra nervesystemet vårt, og frigjør hormonet kortisol som er ansvarlig for kroppens stressrespons.

Studier har vist at massasje er en av de mest effektive metodene for å redusere produksjonen av kortisol og vasopressin, et annet hormon som bidrar til aggressiv atferd.

Enkelt sagt vil en god massasje redusere stress og justere hormonbalansen slik at du blir avslappet og rolig.

Mindre muskelspenning og smerte

Spente muskler har nedsatt blodsirkulasjon og får oksygenmangel. Da blir forbrenningen dårligere (anaerob) og skaper avfallsstoffer som melkesyre. Det gjør vondt.

Massasje pumper nytt blod gjennom musklene, og hjelper lymfesystemet med å rense ut avfallsproduktene. Da forsvinner også smerten og spenningene, og kroppen kjennes frisk og myk igjen.

Sterkere immunforsvar

Massasjens stimulering av lymfesystemet gir økning i antall hvite blodlegemer- en viktig aktør i kroppens immunsystem. Det spiller en nøkkelrolle i kroppens forsvar mot sykdom.

Mental velvære

Under massasje øker nivåene av hormonene dopamin og serotonin som gjør at vi føler oss bra. Serotonin regulerer en persons humør, sult og søvn, og kan hindre eller lindre depresjon. Dopamin inngår i hjernens belønningssystem, og gir oss glede og velbehag.

Bedre helse

Kortisol snevrer inn blodårene og kan gjøre at du fryser lett. For mye kortisol over lengre perioder kan føre til høyt blodtrykk, nedsatt immunforsvar og i alvorlige tilfeller hjerteinfarkt eller slag.