Forskning viser at massasje er effektivt ved korsryggsmerter. Det kan forbedre livskvaliteten til svært mange, og spare samfunn og arbeidsliv for store kostnader.

Hva er korsryggsmerter?

3 av 4 nordmenn vil oppleve ryggsmerter i løpet av livet, og korsryggplager er den vanligste årsaken til legebesøk i Norge. Vi antar at statiske arbeidsstillinger og for lite fysisk aktivitet har mye av skylden.

De fleste har uspesifikke ryggsmerter, altså at man ikke kan si sikkert hva som er årsaken til muskelsmertene. Dette kalles ofte lumbago eller hekseskudd. Nervepåvirkning i form av isjias eller prolaps er sjeldent. Ryggsmerter er altså som regel helt ufarlig, men likevel svært plagsomt.

Ryggsmerter er det helseproblemet som koster mest både når det gjelder sykefravær, produksjonstap og bruk av helsetjenester. Det er også en av de vanligste årsakene til uføretrygd. De totale kostnadene blir beregnet til 13-15 milliarder kroner årlig.

Behandling av korsryggsmerter

Vanlig reseptfri smertestillende medisin som Paracet og Ibux kan brukes for å dempe smerten i tidlig fase. Sterkere smertestillende kan benyttes, men med fare for avhengighet og bivirkninger.

Det er viktig å opprettholde mest mulig normalt bevegelsesnivå. Sengeleie anbefales ikke. Det kan være aktuelt med sykemelding, men den bør være så kortvarig som mulig. Trening og øvelser anbefales ikke de første ukene.

Massasje anbefales som behandling i tillegg til trening og strekkøvelser, særlig ved langvarige plager.

Forskning på massasje og ryggsmerter

I 2013 ble det gjennomført en metastudie av forskere tilknyttet The Cochrane Library. Temaet var effekten av massasje på korsryggsmerter. Tretten randomiserte studier med totalt 1596 deltakere ble gjennomgått.

Det viste seg at:

  • Massasje og triggerpunktbehandling var mer effektivt enn kiropraktikk, fysioterapi, akupunktur og avslapning.
  • Massasje hadde best effekt i kombinasjon med trening og tøyningsøvelser.

Den positive effekten av massasje varte ca. et år etter endt behandlingsopplegg.

Bortsett fra litt ømhet ble det ikke rapportert noen bivirkninger av massasjebehandlingen. Det konkluderes med at massasje med fordel kan brukes som behandling for pasienter med langvarige korsryggsmerter, særlig når behandlingen kombineres med treningsøvelser. Triggerpunktbehandling ser ut til å ha spesielt god effekt.

Oppsummering: Massasje hjelper ved korsryggsmerter

Massasje kan være til hjelp for pasienter med langvarige, uspesifikke korsryggsmerter. Dette er en plage som reduserer livskvaliteten til svært mange, og som koster det norske samfunnet mye i forbindelse med sykefravær, behandling og trygdeytelser.

Referanser

Massage for low-back pain, Cochrane Database of Systematic Reviews
Andrea D Furlan, Marta Imamura, Trish Dryden, Emma Dryden, 08.10.2008